Er is hard gewerkt om Secret Village om te toveren tot een groene stadsoase, maar soms heeft het meer weg van een stadsjungle. Een jungle van fietsen, achtergelaten meubels & elektrische apparaten en een doolhof van bestelauto’s en vrachtwagens. De wanordelijke toestand van wildparkeren van fietsen en het achterlaten van grof vuil past niet bij het beeld van Secret Village. Al het gedane werk door Secret Villagers met betrekking tot het herinrichten, vergroenen en verschonen van het gebied van de afgelopen twaalf maanden wordt daarmee teniet gedaan.

Warzone aan fietsen
Afgelopen weekend was het weer raak in de straat. Overal stonden fietsen lukraak geparkeerd tot in de geveltuinen aan toe. Met name op het Geelvinckplein en de Sint Jorisstraat werd de doorgang geblokkeerd door fietsen. Vooral de bewoners die daar woonachtig zijn, zijn daar niet blij mee.

Met het toewijzen van het Rembrandtplein als aanwijsgebied zal er per 1 april strenger opgetreden worden tegen de fietsparkeeroverlast. Wij juichen dit initiatief zeer toe en zijn van mening dat dit soort maatregelen noodzakelijk zijn. Gevreesd wordt echter wel dat er een waterbed effect ontstaat zodra dit in werking wordt gezet. Bezoekers van het Rembrandtplein zullen uitwijken naar omliggend gebied om hun fiets te parkeren. De druk op de voorzieningen buiten het aanwijsgebied zal hierdoor toenemen, zo ook voor Secret Village.

Daarom zijn we druk bezig met ideeën en plannen voor het realiseren van extra fietsparkeerplekken. We houden jullie hierover op de hoogte. In de tussentijd denken we na over het ontwikkelen van een computerspel genaamd ‘ontwijk de bestelwagen’ (zie onderstaand filmpje) Verbeeld je daarbij in dat Guns N’ Roses “Welcome to the Jungle” op de achtergrond speelt, helaas hebben we als stichting geen geld voor muzieklicenties. Lijkt het je wat?