Select Page
Eind vorige maand hebben we ingesproken tijdens het besluitvormingsmoment van het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeente. Wat we willen? De Openhartsteeg in Secret Village ‘s nachts afsluiten met aan beide kanten een hek. De inspraakavond was een ware beproeving – maar gelukkig hebben we een voorlopig akkoord voor elkaar weten te boksen. Whoop whoop! 

ONGURE STEEG

Komende maanden (jep – zo lang dreigt het te gaan duren) gaan we ons hard maken voor het tijdelijk afsluiten van deze ongure steeg, om zo het leefgenot van de bewoners te verbeteren en om bezoekers overdag de Reguliersdwarsstraat in te trekken. Nu durf je er als bezoeker bijna niet doorheen… Want wat er allemaal gebeurt in ‘die steeg’ is het best te vatten in één woord: jakkes! Wildplassen, wildpoepen, seksen, dealen en andere gekkigheid zijn er dagelijks aan de gang. En omdat de steeg er als een afvoerputje uitziet, nodigt-ie ook uit om vuilnis in te dumpen – en ook dat gebeurt steeds meer.

GEMEENTESUPPORT

De gemeente ziet nu eindelijk ook in dat het zo niet langer kan. Na veel gepraat hebben we dit verzoek op de agenda van het AB gekregen. Het eerste plan voor afsluiting is al in het voorjaar van 2017 geopperd. De uitvoering (inzamelen van handtekeningen, organisatie van financiën en daadwerkelijke productie van de maatwerk hekken) is in november vorig jaar afgerond. Sindsdien wachten we eigenlijk op een akkoord, een vinkje om het plan daadwerkelijk uit te voeren. #duurtlang

 

Hoe zou dit verdergaan? Blijf luisteren kinders; wordt vervolgd!